FAS komt naar de klas

En we gaan weer verder! Samen met onze partner NSGK organiseren we het komende jaar maar liefst zestien nieuwe exposities. Bij elk van deze exposities staat een kind met FAS in het middelpunt.

Marcella, Dániel, Mila, Sem en Joëlla: kinderen met elk een eigen en bijzonder verhaal. Het is een verhaal dat niet iedereen in hun directe omgeving goed kent. Om dat te veranderen zetten deze vijf toppers en veel meer kinderen zoals zij, stuk voor stuk in de spotlights. Samen met de kinderen organiseren we op hun school, in een buurthuis of bibliotheek een persoonlijke expositie. Elke keer gaat dat vergezeld van een feestelijke opening, rondleidingen en lesbrieven voor op school.

Het is voor kinderen met FAS goed om eens helemaal in het middelpunt te staan en om de ster van hun school te zijn. De aandacht werkt versterkend voor hun eigenwaarde en tegelijk werkt het stimulerend voor de kinderen om te kunnen vertellen wat er met ze aan de hand is en om uit te kunnen leggen wat ze moeilijk vinden. Door over deze dingen te praten, wordt hun ‘anders zijn’ minder beladen en gaat de negatieve lading er een beetje af. FAS wordt bespreekbaar en daardoor minder een thema. De kinderen kunnen op deze manier gewoon weer even kinderen zijn.

FAS wordt normaler en daardoor eigenlijk minder een thema. De kinderen kunnen op deze manier gewoon weer kinderen zijn.

Deze exposities zijn een voortvloeisel van het dagboekproject. Dertig kinderen met FAS in de leeftijd van vijf tot achttien jaar brachten gedurende drie maanden samen met een maatje hun eigen wereld in beeld. Voor de kinderen was dat een bijzondere en mooie ervaring omdat ze meer leerden over zichzelf én zichzelf konden laten zien aan de buitenwereld. Dat ging zowel om dingen waar ze goed in zijn en trots op zijn, als om dingen waar ze tegenaan lopen en die ze moeilijk vinden. Ook biedt FAS in de klas ruimte voor kinderen die niet aan het dagboekproject meededen.

embleem_nsgk-mogelijk-gemaakt-for-web-200x200

Bedankt dat jullie dit belangrijke project mogelijk maken NSGK!

 

X