Stichting het Witte Bos

Blauw golfje onder logo FAS-project

De missie van Het Witte Bos is om onderbelichte maatschappelijke kwesties op een persoonlijke en menselijke manier op de kaart te zetten. Het FAS-project was het eerste project van de stichting. Inmiddels heeft de stichting tien projecten opgezet en uitgevoerd. De leiding van Het Witte Bos is in handen van een onafhankelijk bestuur.

Het Witte Bos initieert transmediale projecten op het snijvlak van maatschappij, verhalen vertellen, zorg, kennisdelen en bewustwordingscampagnes. Een project bestaat altijd uit verschillende activiteiten die elkaar aanvullen en versterken. Het persoonlijke perspectief staat daarbij centraal. Bij ieder project genereert Het Witte Bos samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties, de overheid en betrokken instellingen om een onderwerp te laten landen waar het nodig is. Dit noemen we impact storytelling: inspirerende projecten die bewustzijn genereren en daadwerkelijk impact hebben in de maatschappij.

Het FAS-project was het eerste project van de stichting. Wat begon met het idee om een boek te maken over het Foetaal Alcohol Syndroom mondde uit in een enorm project met verschillende spin-offs. Naast het FAS-project organiseerde Het Witte Bos Mijn andere thuis, een project over het belang van goede pleegzorg. En Het heeft invloed op alles, een project over de langetermijngevolgen van kindermishandeling. Momenteel is Het Witte Bos onder meer bezig met een grootschalig project over depressie: Alles Goed, waarin we op ontroerende, integere en vreugdevolle wijze onderzoeken hoe om te gaan met depressie.

Blauw golfje onder logo FAS-project
X