Uit welke onderdelen bestaat het FAS-project?

Blauw golfje onder logo FAS-project

Het FAS-project is een transmediale bewustwordingscampagne. Het laat de risico’s van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap zien en vraagt op een persoonlijke manier aandacht voor een relatief onbekend probleem. Dit doet het project door FAS een gezicht te geven en kinderen met FAS de mogelijkheid te bieden hun eigen verhaal te vertellen. Door erkenning en herkenning van de aandoening kan de acceptatie van FAS groeien.

Het FAS-project (afgerond)

In 2013 werd het FAS-project gelanceerd. Dat bestond uit verschillende onderdelen die elkaar onderling aanvullen en versterken. Een belangrijk onderdeel vormde het uitgebreide foto- en verhalenboek dat een intieme blik biedt in de levens van kinderen met FAS. De website fasproject.nl is de plek waar alle onderdelen samenkomen. Tijdens het project zijn er veel filmpjes gemaakt van kinderen met FAS en hun ouders. Deze zijn op deze site te zien zijn en tevens verwerkt tot een gridfilm van ongeveer tien minuten. Het dagboekproject vormde een belangrijk onderdeel van het FAS-project. Dertig kinderen werkten samen met een maatje een zomer lang aan een fotodagboek van hun leven. Er zijn grote exposities georganiseerd, onder meer in Melkweg Galerie in Amsterdam en kleine exposities bij kinderen op school.

Het FAS-project is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Kinderpostzegels Nederland, VSBfonds, De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), HandicapNL, Fonds NutsOhra, kfHein,fonds, VARA, Hélène de Montigny Stichting, William Schrikker Groep, IKEA, GGZ Nederland.

FAS2025 I - VI (afgerond)

Mila, Isiah, Lorenzo, Marcella en Jasmijn zijn de vijf hoofdpersonen van het FAS-project. Om hun ontwikkeling te laten zien en het verhaal over FAS nog verder uit te diepen, was het plan ze in FAS 2025 nog tien jaar lang volgen tot 2025. Vanwege verschillende redenen is FAS 2025 in 2022 gestopt.  Dit project bestaat uit veel nieuwe filmpjes, animaties, podcast, publicaties, workshops voor kinderen en ouders, een participatieproject voor dertig kinderen, exposities, colleges en lezingen. FAS 2025 heeft zes projectjaren gelopen.

FAS2025 is mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Oranje Fonds, Kansfonds, Stichting Boschuysen, HandicapNL, Stichting Janivo en anderen.

Maatjesproject (afgerond)

Binnen opleidingen is weinig aandacht voor FAS, waardoor men er eenvoudigweg te weinig van af weet en het vaak slechts toevallig leert in de praktijk. Dit is een groot probleem bij de preventie, waardoor vaak niet de juiste begeleiding plaatsvindt richting zwangere vrouwen. Daarnaast is ook de herkenning hierdoor vaak een probleem, omdat niet of heel laat de juiste diagnose wordt gesteld. Dit heeft daarna dan weer grote gevolgen voor de begeleiding. Daarom hebben we het maatjesproject opgericht. Voor kinderen met FAS is die een-op-een begeleiding vaak heel fijn. Zo is er echt even aandacht voor hen. 

In het maatjesproject worden kinderen en tieners met FAS aan studenten gekoppeld. Ieder jaar is het maatjesproject gekoppeld aan een bepaald thema. In FAS2025 II hebben de kinderen bijvoorbeeld samen met een maatje een grote wens in vervulling laten gaan en in FAS2025 III brengen de kinderen hun sociale netwerk in kaart. Dit projectjaar – FAS2025 VI – is het thema FAS en Liefde en wordt er open gesproken over vriendschappen, contact maken, liefde en seksualiteit. Dat is al lastig genoeg, maar wat betekent het als je FAS hebt? 

Het idee is dat de studenten daarnaast als FAS-project ambassadeurs op ten minste één opleiding een gastcollege geven. 

Het maatjesproject is mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Oranje Fonds, Kansfonds, Stichting Boschuysen, HandicapNL en Stichting Janivo.

FAS college-tour (afgerond)

Met de FAS college-tour willen we de risico’s van alcohol tijdens de zwangerschap zo ver mogelijk door laten dringen in de samenleving en hulpverlening. Uit onderzoek van het FAS-project is gebleken dat de aandacht voor FAS op zorg- en sociaal gerichte opleidingen heel beperkt is. Deze studenten vormen echter een heel belangrijke doelgroep, als toekomstige ouders én hulpverleners. De colleges worden gegeven door studenten die maatje zijn van een kind met FAS, samen met ervaringsdeskundigen: volwassenen met FAS, (pleeg)ouders en professionals. De focus ligt in de colleges op herkenning, preventie en begeleiding. Dit wordt ondersteund door ervaringsverhalen en professioneel beeldmateriaal van het FAS-project.

FAS-college tour is mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Oranje Fonds, Kansfonds, Stichting Boschuysen, HandicapNL en Stichting Janivo.

Eén glaasje mag toch wel? (afgerond)

Alle verloskundigen van Nederland ontvingen het informatiepakket ‘Eén glaasje mag toch wel’, met het boek FAS-kinderen, een E-learning en een magazine. Het doel van deze campagne is dat alle verloskundigen in Nederland de 0%-alcoholnorm uitdragen.

Eén glaasje mag toch wel? is mede mogelijk gemaakt door Bernard van Leer Foundation.

FAS en pleegzorg (afgerond)

Binnen pleegzorg komt FAS tien keer zoveel voor als daarbuiten. Het FAS & Pleegzorg-project biedt steun aan pleegkinderen met FAS door pleegouders en pleegzorgprofessionals beter voor te bereiden op de begeleiding van deze kinderen.

In FAS2025 V is er een podcast over FAS en pleegzorg gemaakt. Hierin vertellen vier pleegouders hoe het is om een kind met FAS(D) op te voeden in een wereld waar er nog zo weinig over dit syndroom bekend is.

FAS & Pleegzorg is mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Janivo Stichting.

Waanzinnige Verhalen (afgerond)

Het project Waanzinnige Verhalen is een maatjesproject. Het biedt volwassenen met FAS de mogelijkheid om samen met een schrijfmaatje hun verhaal te vertellen. Alle verhalen zijn gebundeld in het boek Waanzinnige Verhalen.

Waanzinnige Verhalen is mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Koninklijke Grolsch, Het Oranjefonds, Kansfonds.

FAS in de klas (afgerond)

Dit is een bewustwordingsproject op scholen door exposities en bijeenkomsten, maar ook door middel van een lespakket. Het project zet de kinderen met FAS in de schijnwerpers en genereert begrip voor de gevolgen van het syndroom. Bovendien geeft het docenten handvatten om met de problematiek om te gaan.

FAS in de klas is mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). 

Beroepsgroepencampagne (afgerond)

In 2016 hebben alle kinderartsen, jeugdartsen, gynaecologen, huisartsen en kinderpsychiaters van Nederland een nieuwe –inhoudelijkere – versie van het boek FAS-kinderen ontvangen. Het boek 0% Alcohol en zwangerschap maakt duidelijk welke schade alcohol aanricht bij de foetus, wat kenmerken van FAS zijn en hoe kinderen met FAS het beste te herkennen en te begeleiden zijn.
Daarnaast is er voor deze beroepsgroepen een impactcampagne georganiseerd. De campagne bestaat uit een behandelprotocol, e-learning, beslistool en richtlijn. Tijdens de lancering van het boek hebben de verschillende beroepsgroepen de nulnorm onderschreven.

Beroepsgroepencampagne is mede mogelijk gemaakt door Bernard van Leer Foundation.

Blauw golfje onder logo FAS-project

Jaarverslag, beleidsplan & ANBI

Hier vindt u ANBI het Witte Bos.

X