Het FAS-Project?

Het FAS-project is een uitgebreide landelijke bewustwordingscampagne waarbij participatie centraal staat. Het laat de gevaarlijke gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap zien en vraagt op een persoonlijke manier aandacht voor dit grote maar relatief onbekende maatschappelijke probleem.

Isiah (9) zit nu al voor het derde jaar in groep drie. Ondanks speciaal onderwijs kan hij niet meekomen met de groep, waardoor hij elk jaar blijft zitten terwijl zijn vriendjes wel overgaan. Lorenzo (7) brengt meerdere keren per jaar een bezoek aan de tandarts omdat zijn tanden ernstig zijn aangetast. Joëlla (11) heeft geen vriendjes, niemand wil spelen met een meisje dat altijd gek doet. Dániel (9) is geboren met een hartafwijking en krijgt sondevoeding omdat hij amper voedsel verdraagt. Mila (6) vliegt wildvreemden om de hals en begint ze te zoenen omdat ze geen enkele remming

Isiah, Lorenzo, Joëlla, Dániel en Mila hebben het Foetaal Alchol Syndroom (FAS). Dit kregen ze omdat hun moeders alcohol dronken tijdens de zwangerschap. Het FAS-project maakt de gevaarlijke gevolgen van alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap inzichtelijk. Het geeft een onbekende aandoening een gezicht en biedt een intiem kijkje in het leven van kinderen die lijden aan FAS. Op die manier schets het project een beeld van de duizenden Nederlandse kinderen die voor het leven beschadigd zijn.

Het FAS-project geeft een onbekende aandoening een gezicht.

Aan de hand van hun dagelijkse beslommeringen en hun eigen verhaal is te zien hoe ingrijpend deze kinderlevens al ruim voor ze begonnen door alcohol werden aangetast. Het FAS-project heeft als doel om kinderen met FAS de mogelijkheid te geven om zichzelf te laten zien en om het publiek en betrokken professionals bewust te maken. Het gaat daarbij niet alleen om preventie maar ook om een vroegere en juiste signalering en zorg op maat voor FAS-kinderen. FAS kan niet worden genezen, maar wel volledig worden voorkomen.

Het project omvat een groot aantal onderdelen die elkaar onderling aanvullen en versterken: een (foto)boekpublicatie, website, participatie- en maatjesproject, landelijk rondreizende fototentoonstelling en multimediapresentatie, informatie- en publiciteitsmaterialen en een mediacampagne. In het maatjesproject worden jongeren/studenten ingezet voor de begeleiding en ondersteuning van de deelnemende kinderen.

Over een aantal maanden zal deze tijdelijke website plaatsmaken voor een nieuwe website met veel meer informatie, filmpjes en verhalen over kinderen als Isiah, Lorenzo en Mila. Tot die tijd kun je hier de voortgang van het project volgen.

X