NSGK steunt FAS-project

Konden we vorige week melden dat het boek er door de inzet van Bouman GGZ komt, vandaag is er opnieuw reden voor een feestje. En ook nog eens een flink feestje: de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) heeft besloten het FAS-project te steunen!

NSGK zet zich in voor kinderen met een handicap. De stichting wil dat deze kinderen ondanks hun beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Dat klinkt misschien logisch, maar in de praktijk vallen kinderen die op een of andere manier anders zijn, vaak buiten de boot. Voor kinderen met FAS geldt dat helaas zeker.

De doelstellingen van NSGK lijken op het eerste gezicht naadloos aan te sluiten bij wat wij willen bereiken met het FAS-project. Naast voorlichting en bewustwording, speelt met name participatie van de kinderen bij ons project immers een grote rol. Toch is het doen van een aanvraag bij een fonds altijd weer een spannende aangelegenheid. Wij als initiatiefnemers zijn weliswaar overtuigd van het belang van het FAS-project, maar weten we dat ook over te dragen op een ander? Ja dus!

Met name het participatie- en maatjesproject en de positieve berichtgeving over FAS zijn redenen voor NSGK om partner te worden. Daar zijn we heel blij mee. Kinderen met FAS en gewone kinderen samen laten werken, en een belangrijk verhaal op een niet zielige manier vertellen zijn twee belangrijker peilers van het FAS-project.

Met name het participatie- en maatjesproject en de positieve berichtgeving over FAS zijn redenen voor NSGK om partner te worden.

Na Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Weeshuis der Doopsgezinden en het K.F. Hein Fonds, is NSGK het vierde fonds dat zich als partner aan het FAS-project verbindt. De royale bijdrage van NSGK haalt de realisatie van het complete project een stuk dichterbij.

X