Slotdag was feestdag

Een zomer lang brachten dertig kinderen met FAS(D) tijdens het dagboekproject hun leven in beeld. Samen met een maatje werkten ze aan een boek dat ze meer vat geeft op hun anders zijn. Het project was een groot succes, en niet alleen voor de kinderen. Ook de ouders en maatjes hebben veel geleerd. En een boel plezier gemaakt natuurlijk. We sloten het project af met een bijzondere dag in Amersfoort waar ontmoeten centraal stond.

De ochtend was voor de maatjes. We hadden elkaar natuurlijk al wel op verschillende bijeenkomsten voor intervisie ontmoet, maar dat was steeds in kleine groepjes. Op de slotdag kwamen we voor de eerste keer weer met zijn allen bij elkaar. Een paar uur lang vertelden de maatjes over hun ervaringen. Het liet duidelijk zien hoeveel ze de afgelopen maanden over FAS hadden geleerd. Het dagboekproject heeft dertig FAS-specialisten in spé afgeleverd. En alle dertig zullen ze door presentaties, lezingen of een expositie samen met ‘hun’ kind de kennis over FAS verder verspreiden.

Toen na de lunch de kinderen met hun families ook aankwamen, werd het een groot feest en een warm weerzien. We bekeken samen de korte film die we over Joëlla en haar dagboek hebben gemaakt en vervolgens hielden vier kinderen en hun maatjes een heuse rondleiding langs vier mini-exposities. Vervolgens waren de kinderen niet meer te houden en stoven ze naar buiten waar ze met heuse ridders konden zwaardvechten en waar jonkvrouwen hielpen met schilden beschilderen en schminken. De ouders en maatjes deden vervolgens mee aan een workshop over communicatie met FAS-kinderen of schoven aan voor lotgenotencontact.

Veel kinderen zijn ook échte maatjes geworden met de studentes die hen hebben begeleid.

En nu is het opeens voorbij. Nou ja, voorbij: de kinderen hebben aan de afgelopen tijd niet alleen een mooi dagboek overgehouden vol herinneringen, veel van hen zijn ook échte maatjes geworden met de studentes die hen hebben begeleid. Ouders hebben door deze manier van werken allerlei nieuwe dingen over hun kinderen geleerd en bovendien zijn er heel veel contacten gelegd waarop ouders kunnen terugvallen. Het dagboekproject heeft daarmee niet alleen voor de deelnemende kinderen een basis gebouwd. Het zorgt er ook voor dat kennis en ervaringen gedeeld worden en zullen blijven.

X