Kinderpostzegels steunt FAS-project

Fantastisch nieuws: Stichting Kinderpostzegels Nederland steunt het FAS-project. Het is een prachtig idee dat dit project mogelijk is dankzij de duizenden kinderen die de voor de postzegelactie langs de deuren gingen.

Als initiatiefnemers werken we er hard aan om het FAS-project tot een succes te maken. Maar we kunnen het niet alleen. Om alle onderdelen van het project uit te kunnen voeren, vragen we daarom een bijdrage aan verschillende fondsen.

Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft als eerste besloten het project te ondersteunen.

Stichting Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Dat vinden wij ook. Daarom fungeren de kinderen die aan het FAS-project deelnemen als boegbeelden van het project. Bovendien brengen deze kinderen met het participatieproject hun leef- en belevingswereld in kaart. Op die manier krijgt het publiek een intiem kijkje in een leven met FAS. Het FAS-project zorgt voor een maatje dat ze daarbij helpt.

X